Zasady i warunki

Wprowadzenie

Witamy na stronie internetowej i serwisie Debragames.com. Niniejsze Warunki korzystania z usługi są umową prawną między tobą, indywidualnym użytkownikiem lub pojedynczym podmiotem a Debragames.com. dotyczące korzystania z Usługi. Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania. Twoim obowiązkiem jest częste przeglądanie najnowszej wersji niniejszych Warunków użytkowania i otrzymywanie informacji o wszelkich zmianach. Zgadzasz się, że dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu takich zmian w Usłudze oznacza akceptację zmienionych Warunków użytkowania.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi i za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Debragames.com to darmowe społecznościowe kasyno online, w którym użytkownicy mogą grać bez ryzyka, ponieważ użytkownik nie stawia żadnych pieniędzy. Korzystanie ze strony internetowej jest regulowane warunkami określonymi poniżej. Jest to darmowe kasyno społecznościowe, a wszystkie zakłady są dokonywane za pomocą wirtualnych pieniędzy. Nie ma prawdziwych zakładów, a strona jest stworzona wyłącznie w celach rozrywkowych.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. REJESTRUJĄC SIĘ, DOSTĘPUJĄC, PRZEGLĄDAJĄC, POBIERAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, POTWIERDZAJĄ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ I ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW, W TYM WSZELKICH DODATKOWYCH WYTYCZNYCH I WARUNKÓW KORZYSTANIA ‘LUB’ WARUNKI ‘). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI.

Opis usługi

Debragames.com to darmowe kasyno społecznościowe online, w którym gracze mogą grać w prawdziwe gry kasynowe, ale bez ryzyka związanego z hazardem. Wszystkie zakłady na tej stronie są dokonywane za pomocą wirtualnych pieniędzy, a nie prawdziwej waluty. Żaden gracz ani użytkownik nie może wygrać ani stracić pieniędzy podczas gry na tej stronie. Żadne wygrane na tej stronie nie będą odzwierciedlać rzeczywistego wyniku, jaki możesz uzyskać grając w kasynie lub w witrynie bukmacherskiej, w której używasz prawdziwych pieniędzy. Wszystkie gry na tej stronie odbywają się wyłącznie w celach rozrywkowych i to się nie zmieni. Podczas gry na Debragames.com nie można stracić ani wygrać żadnych pieniędzy.

Licencja na korzystanie z usługi

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania, udzielamy Ci ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usługi do użytku osobistego. Twoje prawo do korzystania z Usługi jest ograniczone warunkami określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Z wyjątkiem udzielonej Tobie licencji, zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze, w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej. Usługa jest chroniona obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, w tym prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i umowami międzynarodowymi.

Dostęp do Usługi

Nie zapewniamy sprzętu umożliwiającego dostęp do Usługi. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez strony trzecie za dostęp do Usługi (np. Opłaty przez dostawców usług internetowych). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Usługi bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub nałożenia opłat za dostęp do Usługi i korzystanie z niej w dowolnym momencie. Aby korzystać z Usługi, musisz być pełnoletni w swojej jurysdykcji oraz w pełni zdolny i kompetentny do zawierania warunków, zobowiązań, oświadczeń, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach oraz do przestrzegania i przestrzegania tych Warunki. POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC W INNY SPOSÓB Z USŁUGI OŚWIADCZASZ, ŻE SPEŁNISZ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZAWARTE W TEJ SEKCJI. W KAŻDYM PRZYPADKU POTWIERDZASZ, ŻE MASZ 18 LAT, PONIEWAŻ USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA OSÓB PONIŻEJ 18 LAT.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać aktualizacje, poprawki, poprawki błędów lub inne czynności konserwacyjne w Usłudze. Niektóre funkcje lub wszystkie funkcje Usługi mogą być niedostępne podczas Konserwacji.

Zakończenie świadczenia usługi

przez Debragames.com. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego oraz bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wypowiedzenie przez użytkownika. Możesz zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie.

Jeśli Debragames.com przestanie świadczyć Ci Usługę z powodu powtarzającego się lub rażącego naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania, Debragames.com może podjąć środki, aby uniemożliwić dalsze korzystanie z Usługi przez Ciebie, w tym zablokować Twój adres IP.

Ograniczenia użytkowania

Usługa jest kontrolowana i hostowana w Szwecji. Korzystając z Usługi, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Debragames.com nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi lub korzystasz z niej w innych jurysdykcjach, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Polityka

prywatności Twoja prywatność jest ważna dla Debragames.com. Zbieranie i wykorzystywanie danych rejestracyjnych oraz innych informacji o użytkowniku podlega naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ww1.debragames.com/privacy-police/ Przeczytaj uważnie tę politykę, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez Debragames.com.

Łącza i treści osób trzecich

Usługa może zawierać łącza do produktów, usług i witryn internetowych osób trzecich. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad takimi produktami, usługami i witrynami internetowymi osób trzecich i nie odpowiadamy za ich działanie, nie popieramy i nie odpowiadamy za treści, reklamy lub inne materiały dostępne za pośrednictwem osób trzecich. produktów, usług i witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wyrządzone użytkownikowi w wyniku korzystania lub polegania na jakichkolwiek towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem produktów, usług i witryn stron trzecich.

DOSTĘP DO WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG LUB STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, W TYM INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I USŁUG NA LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW, USŁUG LUB STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Hasło

Jeśli się zarejestrujesz, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Zgadzasz się, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i zgadzasz się natychmiast powiadomić Debragames.com, jeśli hasło zostanie zgubione, skradzione, ujawnione nieuprawnionej stronie trzeciej lub w inny sposób mogło zostać naruszone. Zgadzasz się, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która je podejmuje.

Wyłączenie gwarancji

KORZYSTASZ Z USŁUGI I TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA I TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA SPÓŁKA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMI RĘKOJMI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, RĘKOJMI. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI USŁUGI LUB TREŚCI, A UŻYTKOWNIK POLEGA NA USŁUGI I TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail i podaj nam na piśmie następujące informacje wymagane przez ustawę Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512: (i) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (ii) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim; (iii) identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie; (iv) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie przez Ciebie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (vi) oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Z agentem Debragames.com zajmującym się powiadomieniami o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich w tej witrynie można się skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Odszkodowanie

będzie można zabezpieczać i Debragames.com i jego rodzic, zależne, stowarzyszone i członków zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników oraz przedstawicieli każdego z nich, nieszkodliwe z wszelkimi roszczeniami, stratami, obowiązków, kosztów, szkód, zobowiązania i wydatki (w tym honoraria prawników) spowodowane korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Usługi lub Treści, naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez korzystanie z Usługi lub Treści, w tym roszczenia że jakakolwiek Treść narusza lub narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich lub jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Twojego konta, które nie zostało spowodowane przez Debragames.com

Aktualizacje niniejszych Warunków użytkowania.

Możemy czasami aktualizować Usługę i niniejsze Warunki użytkowania. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania. Powinieneś często sprawdzać Usługę i niniejsze Warunki użytkowania, aby zobaczyć ostatnie zmiany. Dalsze korzystanie z Usługi po takich zmianach będzie podlegać aktualnym warunkom użytkowania. Ta wersja niniejszych Warunków użytkowania zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

Informacje prawne

Egzekwowanie niniejszych Warunków użytkowania będzie podlegać prawu szwedzkiemu, z wyłączeniem zasad kolizyjnych i kolizyjnych.

Niniejsze Warunki zostały przygotowane i napisane w języku angielskim. W zakresie, w jakim jakakolwiek przetłumaczona wersja jest sprzeczna z wersją angielską, obowiązuje wersja angielska, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.